Nasza misja

Nasza misja

Jesteśmy młodymi ludźmi, studentami i absolwentami Wydziału Geologii UW. Naszą pasją jest geologia,
mamy również duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Opracowane przez nas programy warsztatów są zgodne z aktualną wiedzą naukową. Charakteryzują się
wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz metod aktywizujących.

Jesteśmy przekonani, że doskonałym dopełnieniem wiedzy podręcznikowej jest interakcja poprzez doświadczenia
i warsztaty. Bardzo chętnie wychodzimy w teren, bo podczas wycieczek z plecakiem i obserwacji przyrody
można odkryć piękno świata i dostrzec potrzebę zadbania o to co nas otacza.

Wspieramy rozwój kompetencji:

 • pracy w grupie i umiejętności podziału zadań;
 • analitycznych (wyciągania wniosków na podstawie własnych
  obserwacji);
 • umiejętności logicznego myślenia (przyczynowo-skutkowego);
 • interpretacji zjawisk przyrodniczych i geologicznych;
 • kompetencji interpersonalnych (empatii, komunikacji).

Wspieramy rozwój postaw:

 • pozytywnego stosunku do nauki;
 • świadomości ekologicznej;
 • pozytywnego stosunku do przyrody, szacunku i zrozumienia dla
  otaczającego świata;
 • zrozumienia wpływu środowiska naturalnego na życie codzienne;
 • ciekawości świata i odkrywania jego tajemnic.