Warsztaty w ECEG

Warsztaty w ECEG

Warsztaty z makroskopowego rozpoznawania skał i minerałów

Podczas zajęć za pomocą sprzętu naukowego nauczymy się, jak w terenie rozpoznawać główne typy skał
i minerałów. Wykorzystamy w tym celu znalezione w terenie okazy, a każdy z nich będziemy dokładnie oznaczać.

Warsztaty mikroskopowe

Podczas zajęć, za pomocą mikroskopów optycznych zajrzymy do wnętrza skał i minerałów. Zobaczymy,
jak wyglądają w bardzo dużym powiększeniu. Nauczymy się oznaczać główne typy skał i dowiemy się,
jak ważne są mikroskamieniałości.

Warsztaty z obsługi programu komputerowego GIS

Podczas warsztatu nauczymy się posługiwać oprogramowaniem geoprzestrzennym. Dowiemy się, czym są
dane geoprzestrzenne, takie jak dane administracyjne, przyrodnicze czy statystyczne. Stworzymy własne mapy
i wyszukamy informacji dotyczących naszego miejsca zamieszkania.

Warsztaty z ‘EARTH’

EARTH to dostępne z poziomu przeglądarki internetowej narzędzie komputerowe do modelowania globalnych
zjawisk atmosferycznych. Zmieniając różne parametry, takie jak siła wiatru i temperatura dowiemy się,
jakie skutki może to przynieść naszej planecie. A wszystko to w 3D!

Warsztaty z tworzenia wybuchających wulkanów

Wspaniały wybuch lawy – w sam raz na pierwszy eksperyment! Ludzie od wielu wieków zastanawiali się, czym jest
wulkan i co tajemniczego dzieje się w jego wnętrzu. Podczas zajęć sami stworzymy wulkan i spowodujemy
spektakularny wybuch lawy.

Warsztaty w kamieniołomie ‘Rzepka’

Podczas zajęć udamy się do ściany kamieniołomu i popracujemy z mapą geologiczną. Odnajdziemy się na mapie
i spróbujemy odczytać budowę geologiczną Rzepki. Wykonamy też sondowania i odkryjemy zapisaną w skałach historię
Gór Świętokrzyskich.