Wycieczki trekkingowe

Wycieczki trekkingowe

Wycieczka od Góry Zamkowej do Góry Zelejowej

Trasę zaczynamy od zwiedzania zamku na szczycie Góry Zamkowej. Następnie czekają nas krótkie zajęcia
w kamieniołomie Zachodnim (rozpoznawanie skamieniałości, dyskusja o deformacjach skał i klimacie
Gór Świętokrzyskich w okresie dewonu). Następnie przejdziemy z Góry Zamkowej na Górę Zelejową,
odnajdując po drodze różne typy litologiczne skał oraz rozważając zmiany geologiczne, które zachodziły
na tym terenie przez miliardy lat. Na Górze Zelejowej obejrzymy zjawiska krasowe i poszukamy wspaniałych
okazów skał wapiennych.

Wycieczka mineralogiczna na Górę Miedziankę i zwiedzanie Muzeum Miedzianki

Wycieczkę rozpoczniemy od trekkingu na Górę Miedziankę. Następnie zwiedzimy Muzeum Miedzianki oraz
stare sztolnie. Po wszystkim, poszukamy własnych okazów minerałów, które są wspaniałą i wyjątkową pamiątką.

Wycieczka paleontologiczna do kamieniołomu w Gnieździskach

Podczas wycieczki udamy się do jurajskiego odsłonięcia, w którym można znaleźć skamieniałości: ramienionogów,
amonitów, belemnitów, zęby gadów, gąbki. Na podstawie znalezisk odczytamy, jak wyglądał ten teren w minionej epoce
geologicznej, co pomoże nam zrozumieć historię Gór Świętokrzyskich. Wszystkie okazy będziecie mogli oczywiście zabrać
do domu!

Wycieczka czerwonym szlakiem im. Sylwestra Kowalczewskiego (20,5 km)

Czerwony szlak prowadzi z chęcińskiego Pl. Żeromskiego (Rynek Dolny) przez Górę Karczówkę (340 m n.p.m.)
w Kielcach do ul. Podklasztornej (Kielce). Trasa wiedzie przez Górę Zelejową (360 m n.p.m.) tuż przy
kamieniołomie Szczerba, gdzie pozyskiwano słynną różankę zelejowską. Po drodze odwiedzimy także
Czerwoną Górę (328 m n.p.m.), skąd wydobyto kamień do budowy pierwszej kolumny Zygmunta III Wazy.

Wycieczka żółtym szlakiem im. Juliusza Brauna (20 km)

Początek szlaku znajduje się w Wiernej Rzece. Następnie wiedzie on przez Zajączków do Rezerwatu
Góra Miedzianka (355 m n.p.m.). Z tego miejsca skierujemy się na południe w stronę pasma nazywanego
Grząbami Bolmińskimi. Następnie, po przekroczeniu rzeki Hutki, przejdziemy przez pasmo Grzyw
Korzeczkowskich (336 m n.p.m.). Po przybyciu do punktu widokowego we wsi Korzecko, udamy się do
ECEGu trasą z widokiem na Rezerwat Góry Rzepki (358 m n.p.m).

Wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Wyruszymy ze Świętej Katarzyny- niewielkiego miasteczka u stóp Łysogór. Po drodze zwrócimy uwagę na
murowaną przydrożną kapliczkę, gdzie dostrzec można wydrapany w murze podpis Stefana Żeromskiego.
Idąc dalej szlakiem, zdobędziemy Łysicę, przechodząc po drodze przez Kakonin i Święty Krzyż. Podróż
zakończymy w Nowej Słupi. Będziemy mieli również okazję obejrzeć Gołoborza, czyli wielkie rumowiska skalne,
będące wyjątkową atrakcją geologiczną.